83 energiescans uitgevoerd in Venlo

Op basis van gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de gemeente Venlo in 2021 een inventarisatie uitgevoerd waaruit gebleken is dat 408 bedrijven op 20 bedrijventerreinen nog niet aan hun meldingsplicht hadden voldaan. Die informatieplicht geldt als het bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit verbruikt en/of jaarlijks meer dan 25.000 m3 […]

Data-röntgenfoto geeft inzicht in energieverbruik

Met een data-röntgenfoto die wij hebben ontwikkeld in het grafisch informatiesysteem QGIS krijg je inzicht in het energieverbruik en klimaatadaptatie per bedrijventerrein, zelfs tot op postcode-6 niveau, dat wil zeggen praktisch per bedrijfslocatie. De methode is inmiddels opgesteld voor 20 bedrijventerreinen in Venlo en 37 in Roermond en Maastricht. De resultaten zijn opmerkelijk te noemen. […]

Uitkomst van onderzoeken leveren de bouwstenen voor methode

We hebben twaalf onderzoeksprojecten uitgevoerd met diverse kennisinstellingen. De uitkomsten daarvan vormen de bouwstenen voor de methodiek die inmiddels op 20 bedrijventerreinen in Venlo en 37 terreinen in Roermond en Maastricht is toegepast. Vijf kennisinstellingen hebben bijgedragen met talrijke onderzoeken: * Fontys Eindhoven Energietransitie bedrijventerreinen Warmtenet mogelijkheden Spikweien Veerkracht landschappen Inzicht in energiedata * Fontys […]

Green Deal Collective Venlo

Op 10 november 2022 hebben 30 Venlose ondernemers als eerste een Green Deal intentieovereenkomst getekend. Daarmee geven zij aan dat zij willen werken aan energiebesparing en maatregelen voor klimaatadaptatie. Inmiddels bestaat de community uit 80 ondernemers, die met doelgerichte communicatie en bijeenkomsten elkaar en anderen inspireren en motiveren.

Local Energy Hub

In 2021 is een onderzoek uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat in Venlo destijds 16% van de beschikbare daken op de bedrijventerreinen voorzien was van zonnepanelen. Landelijk was dat cijfer 12%. Bij de uitbreiding is netcongestie de grote showstopper geweest. Ook vandaag de dag speelt dat probleem nog steeds. Mede dankzij een financiële bijdrage van de […]

Vijf projecten goedgekeurd

Stimulus Projectmanagement beheert en faciliteert het programma OPZuid, een Europees programma dat innovaties stimuleert. Drie jaar geleden heeft Venlo een subsidie toegekend gekregen van 1,8 mln euro. Vijf van de zes ingediende projecten zijn goedgekeurd. Om de projecten goedgekeurd te krijgen was het een vereiste dat Stimulus alle projecten gelijktijdig wilde ontvangen om ze te […]

Energietransitie Aviko en AMI

Op bedrijvenpark Spikweien is de samenwerking tussen Aviko en AMI een mooi voorbeeld van twee bedrijven die demonstreren hoe de uitwisseling van restwarmte kan werken. Hoe dan? Aviko is een producent van aardappelproducten, zoals friet, rôsti en aardappelschijfjes. Het bedrijf heeft zich ten doel gesteld om de CO2 uitstoot in 2040 naar nul te brengen. […]

MGG en Dings

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat […]

Groene entree Spikweien

De doelstelling van het project Duurzame Bedrijventerreinen is om aan de hand van praktijkvoorbeelden de meerwaarde aan te tonen van een collectieve, integrale verduurzaming van bedrijventerreinen, op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie. Een mooi pilotproject is de uitvoering van een groene entree op  bedrijvenpark Spikweien in Lomm waarmee wateroverlast, droogte en hittestress zullen worden […]

Herinrichting Marinus Dammeweg

Voor de Marinus Dammeweg, bedrijventerrrein Tradeport is er een plan wat gaat zorgen voor vermindering van hittestress, het opheffen van wateroverlast en vergroten van de biodiversiteit.   De doelstelling van het project is tweeledig. Enerzijds wordt schoon regenwater van bijvoorbeeld de daken afgekoppeld van de gemengde riolering en opgevangen in een lokale waterberging. Anderzijds wordt het […]