Local Energy Hub

In 2021 is een onderzoek uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat in Venlo destijds 16% van de beschikbare daken op de bedrijventerreinen voorzien was van zonnepanelen. Landelijk was dat cijfer 12%. Bij de uitbreiding is netcongestie de grote showstopper geweest. Ook vandaag de dag speelt dat probleem nog steeds.

Mede dankzij een financiële bijdrage van de provincie Limburg en Rabobank is een aanvullende studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van een Local Energy Hub (LEH). Daarmee kan lokaal energie worden opgewekt, opgeslagen en gedeeld door meerdere bedrijven, die met elkaar afspraken hebben gemaakt. In de Venlose studie zijn vijf clusters geïdentificeerd waar een LEH een mogelijke oplossing zou kunnen zijn: Greenport, havengebied, Tegelen, Noorderpoort en Spikweien. Bijkomend struikelblok is dat de wet-en regelgeving op veel gebieden nog niet toereikend is voor een dergelijke oplossing. Zo zijn verbruiksdata niet openbaar maar hebben 25 bedrijven in Venlo inmiddels een volmacht getekend om hun eigen verbruiksdata te delen. Dat levert belangrijke informatie op over de hoeveelheid, en ook over de specifieke tijdsperiodes waarin iedere deelnemer elektriciteit nodig heeft. Ook in Roermond en Maastricht worden de krachten voor wat betreft energy hubs gebundeld.

Lokale uitwisseling van energie staat aan de basis voor een duurzame energievoorziening voor bedrijven, vervoer en gebouwde omgeving en ontlast tegelijkertijd het electriciteitsnet. Maar dan moet o.a. de wet worden aangepast die zegt dat alleen erkende energiebedrijven leverancier kunnen zijn. De haalbaarheidsstudie in Venlo heeft als input gediend voor het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) op initiatief van demissionair minister Rob Jetten.

Projecten & nieuws

Bekijk onze andere  projecten