Groene entree Spikweien

De doelstelling van het project Duurzame Bedrijventerreinen is om aan de hand van praktijkvoorbeelden de meerwaarde aan te tonen van een collectieve, integrale verduurzaming van bedrijventerreinen, op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie. Een mooi pilotproject is de uitvoering van een groene entree op  bedrijvenpark Spikweien in Lomm waarmee wateroverlast, droogte en hittestress zullen worden verminderd.

Spikweien is gelegen direct naast natuurgebied Ravenvennen dat de laatste jaren kampt met verdroging van de vennen met als gevolg aantasting van bos en biodiversiteit. Het bedrijventerrein zelf toont een versteende omgeving. Dat is niet alleen slecht voor bijvoorbeeld de afwatering maar biedt ook geen aantrekkelijk beeld voor werknemers, bezoekers en inwoners van Lomm. 

Na een grondig onderzoek door Bureau Kragten en in samenspraak met ondernemers, Stichting Duurzame Bedrijventerreinen, Stichting Limburgs Landschap, Waterschap Limburg en gemeente Venlo is een plan ingediend om regenwater af te koppelen van het riool, het water op te vangen in bassins en op een later moment te gebruiken voor de watervoorziening van het natuurgebied. Als tweede onderdeel van het plan wordt de entree van Spikweien heringericht van ‘grijs’ naar ‘groen’. De aanplant van bloemen, planten en bomen zorgt voor een natuurlijke leefomgeving voor bijen, vlinders en ander insecten. Voor de mens levert het een aantrekkelijke aanblik en een schaduwrijke omgeving voor bijvoorbeeld de lunchpauze van medewerkers. 

De samenwerking is innovatief omdat deze ongebruikelijk is. Ze vergt flexibiliteit en maatwerk van alle partijen. In een vroeg stadium is een werkgroep opgezet waarin ieders wensen en kaders besproken zijn. Aan de hand van een helder werkproces is men tot dit een plan gekomen waarin iedereen zich kan vinden. Hopelijk kan de aanpak als voorbeeld dienen voor toekomstige projecten waarbij diverse partijen samenwerken voor de verduurzaming van bedrijventerreinen.

Projecten & nieuws

Bekijk onze andere  projecten