Data-röntgenfoto geeft inzicht in energieverbruik

Met een data-röntgenfoto die wij hebben ontwikkeld in het grafisch informatiesysteem QGIS krijg je inzicht in het energieverbruik en klimaatadaptatie per bedrijventerrein, zelfs tot op postcode-6 niveau, dat wil zeggen praktisch per bedrijfslocatie.

De methode is inmiddels opgesteld voor 20 bedrijventerreinen in Venlo en 37 in Roermond en Maastricht. De resultaten zijn opmerkelijk te noemen. Zo is gebleken dat de top 10 bedrijventerreinen verantwoordelijk is voor maar liefst 85% van de totale CO2 uitstoot. De overige bedrijventerreinen produceren samen slechts 15%. Met de data-röntgenfoto is tevens inzicht verkregen in het energieverbruik van bedrijven die vallen onder het zogenaamde Emission Trade System. Zij worden ETS-bedrijven genoemd. Ook de hoeveelheid zonnepanelen op daken van bedrijven die al gerealiseerd of nog te realiseren zijn zijn nu bekend.

Dankzij de verkregen data is duidelijk geworden in welke mate de bedrijventerreinen worden geteisterd door hittestress, verdroging of wateroverlast. Al deze gegevens kunnen in de toekomst worden ingezet om plannen te maken voor duurzame investeringen.

Projecten & nieuws

Bekijk onze andere  projecten