Herinrichting Marinus Dammeweg

Voor de Marinus Dammeweg, bedrijventerrrein Tradeport is er een plan wat gaat zorgen voor vermindering van hittestress, het opheffen van wateroverlast en vergroten van de biodiversiteit.  

De doelstelling van het project is tweeledig. Enerzijds wordt schoon regenwater van bijvoorbeeld de daken afgekoppeld van de gemengde riolering en opgevangen in een lokale waterberging. Anderzijds wordt het bedrijventerrein heringericht. De versteende omgeving, met name rondom de entree en de parkeerplaatsen wordt vervangen door meer groen. Het opgevangen regenwater kan daarna gebruikt worden voor bewatering van het groen.

De Marinus Dammeweg ligt in de nabijheid van de uiterwaarden van de Maas. Door de versteende omgeving zijn de biodiversiteitswaarden van het terrein zelf nihil. Met de aanplant van meer groen, vooral inheemse bomen en planten krijgt de biodiversiteit een positieve impuls. Bomen zorgen voor meer schaduw en dus een verkoeling van het terrein. 

De ondernemers die dit project gaan uitvoeren zijn Leolux, Cabane Estate en Schouren. Met de stijging van de gemiddelde temperatuur hebben zij in de afgelopen jaren vaker te maken gehad met hittestress in extreem warme zomers en wateroverlast na heftige regenbuien. De maatregelen zijn niet alleen bedoeld om overlast tegen te gaan en de biodiversiteit te verbeteren. Een groene leefomgeving kan een bijdrage leveren aan de gezondheid van medewerkers en bezoekers. Het vermindert stress en veel mensen vinden het prettig om in een groene omgeving te werken. 

Dit project is een voorbeeld van sociale innovatie, dat wil zeggen een samenwerking tussen gemeente en bedrijven. Het is gebruikelijk dat afkoppeling en opvang van regenwater op eigen terrein moet plaatsvinden in bijvoorbeeld een wadi of ondergrondse bassins. Dit is een kostbare opgave. Tegelijkertijd vindt vergroening van bedrijventerreinen en onderhoud van groen normaliter plaats op basis van gemeentelijk beleid. In het geval van de Marinus Dammeweg maakt de gemeente een uitzondering op haar aanbestedingsbeleid en helpt bedrijven op die manier om een prettige werkomgeving voor (toekomstige) werknemers te creëren.

Projecten & nieuws

Bekijk onze andere  projecten