Vijf projecten goedgekeurd

Stimulus Projectmanagement beheert en faciliteert het programma OPZuid, een Europees programma dat innovaties stimuleert. Drie jaar geleden heeft Venlo een subsidie toegekend gekregen van 1,8 mln euro. Vijf van de zes ingediende projecten zijn goedgekeurd.

Om de projecten goedgekeurd te krijgen was het een vereiste dat Stimulus alle projecten gelijktijdig wilde ontvangen om ze te kunnen beoordelen. Dat leverde aanvankelijk 6 maanden vertraging op maar uiteindelijk kon de vlag uit. Dit zijn de goedgekeurde projecten.

1. Uitwisseling van restwarmte tussen Aviko en AMI op bedrijventerrein Spikweien. Met een toegekende subsidie van €500k loopt dit project desondanks gevaar. Door netcongestie krijgt Aviko niet de gewenste uitbreiding met 2MW op de bestaande aansluiting. Op dit moment is de wachttijd opgelopen tot ergens in 2025.

2. Uitwisseling van restwarmte tussen MGG en Dings Kartonnages in Tegelen. Dit project kan een subsidie van €250k tegemoet zien maar dan moet het project wel per eind oktober 2023 zijn afgerond. Helaas is dat niet gelukt door veranderde marktomstandigheden en sterke opgelopen levertijden van cruciale onderdelen.

3. Betere klimaatadaptatie door herinrichting van de Marinus Dammeweg op Tradeport. Dit plan werd gehonoreerd met een subsidie van €240k. In juni 2022 is dit project al ingediend maar door veranderde regels moest het een half jaar later opnieuw worden ingediend. De definitieve goedkeuring kwam pas in januari 2023. Op dat moment waren de economische omstandigheden verslechterd en moest initiatiefnemer Leolux haar investeringsplannen bijstellen. De eigen bijdrage is noodgedwongen verlaagd. Het project is in afgeslankte vorm gerealiseerd.

4. Aanleggen van een groen middenterrein op kantorenpark Noorderpoort, toegekende subsidie €25k. Ondanks goedkeuring van de aangevraagde subsidie kan het project niet worden gerealiseerd omdat het niet is gelukt voldoende gezamenlijke eigen bijdrage te krijgen.

5. In het voorjaar van 2023 is het project herinrichting entree Spikweien gerealiseerd. Mede dankzij een toegekende subsidie van €18k kunnen de werknemers en bezoekers van de bedrijven tegenwoordig genieten van een bloeiende en groene entree. Er is een wandelpad en er staan bankjes waar je in het zonnetje kunt genieten van je kantoorlunch in de buitenlucht. Kijk deze videofilm voor meer informatie over de projecten op en rond Spikweien.

Projecten & nieuws

Bekijk onze andere  projecten