Tachtig bedrijven kopen circulaire zonnepanelen, goed voor 4 miljard euro milieu-investeringen

Subsidiemaatregelen van rijksoverheid stimuleren het Nederlandse bedrijfsleven

Subsidiemaatregelen van rijksoverheid stimuleren het Nederlandse bedrijfsleven

Bedrijven hebben afgelopen jaar bijna 4 miljard euro aan milieu-investeringen gedaan via de fiscale regelingen MIA\Vamil. Tachtig ondernemers investeerden in circulaire zonnepanelen vrij van cadmium, fluor en lood.

Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) worden Nederlandse bedrijven door de rijksoverheid via belastingvoordeel gestimuleerd om te investeren in innovatieve, milieuvriendelijke technieken.

Budget volledig benut
Uit het jaarverslag van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat in 2022 meer dan 11.000 ondernemers een aanvraag hebben ingediend bij een of allebei de regelingen. Het bedrag waarover MIA\Vamil is aangevraagd steeg met bijna 15 procent van 3.488 naar 3.978 miljoen euro.

Het totaalbedrag aan belastingvoordeel dat ondernemers naar verwachting via de MIA\Vamil ontvangen, komt in 2022 uit op 229 miljoen euro, bijna een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder toen dit 119 miljoen euro was. Hierdoor wordt het per vorig jaar verhoogde budget van 169 miljoen euro volledig benut en wordt daarnaast geput uit de opgebouwde meerjarige budgetreserve van de MIA.

Zonnepanelen
Mogelijke verklaringen voor de groei zijn de gestegen grondstofprijzen en de toegenomen belangstelling voor verduurzaming als gevolg van de hoge gasprijzen. Ook zijn de MIA-aftrekpercentages sinds vorig jaar verhoogd, waardoor er per investering meer fiscaal voordeel naar ondernemers gaat.

De belangstelling om te investeren in circulaire en duurzame gebouwen en woningen blijft volgens de RVO groot. In de categorie gebouwde omgeving is net als vorig jaar het grootste bedrag geïnvesteerd: 1.671 miljoen euro. Deze investeringen in duurzaam gerenoveerde gebouwen, duurzame nieuwe gebouwen en circulaire woningen zijn in 2022 met 43 procent gestegen. Daarbij deden 80 bedrijven melding van een investering in ‘cadmium-, fluor- en loodvrije zonnepanelen met terugnamegarantie en losmaakbare zonnecellen’ die op de Milieulijst terug te vinden zijn met code C 6410. De hiermee gemoeide investering bedraagt 2.317.913 euro.

Elektrische auto
Meer dan de helft van het totaal aantal aanvragen betreft investeringen in duurzame mobiliteit. Uitschieter is de elektrische bestelauto met 2.693 meldingen en een gemeld investeringsbedrag van 220 miljoen euro. Wel is het totaal gemelde investeringsbedrag voor duurzame mobiliteit 954 miljoen lager dan een jaar eerder. Dit komt doordat elektrische personenauto’s inmiddels zo gangbaar zijn dat ze sinds vorig jaar niet meer onder de MIA\Vamil vallen.

Er werden 11 elektrische voertuigen met zonnepanelen aangemeld voor de MIA-regeling. Daarmee was een investeringsbedrag van 574.223 euro gemoeid.

Omschrijving Milieulijst 2022Aantal meldingenInvesteringsbedrag
in miljoen euro
Elektrische bestelauto2.693220,3
Elektrische bus89190,7
Elektrisch aangedreven mobiel werktuig622110,2
Elektrische of waterstofvrachtwagen21391,7
Elektrisch aangedreven taxi met 9 zitplaatsen of voor rolstoelvervoer39087,0
Overig3.773254,8
Totaal7.780954,6

Projecten & nieuws

Bekijk onze andere  projecten