Mijn advies: samen werken aan verduurzaming

tip van jacko

Het projectplan Duurzame Bedrijventerreinen en de hierin opgenomen doelstellingen dateert van 2019. Venlo liep met dit ambitieuze project ver voor de troepen uit. Het verduurzamen van bedrijventerreinen was in 2019 nog een blinde vlek in de energietransitie. Inmiddels is daar verandering in gekomen. Mede gelet op de sterk veranderde wereld waarin we momenteel leven. Er spelen nu problemen die in 2019 nog niet aan de orde waren. Bijvoorbeeld de netcongestie-problemen en de stijgende energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dit is van grote invloed op het behalen van de gestelde klimaatdoelstellingen. Ook binnen het project Duurzame Bedrijventerreinen is netcongestie, al dan niet in combinatie met de verslechterende marktomstandigheden, er debet aan dat drie goedgekeurde pilotprojecten niet binnen het OPZuid programma kunnen worden afgerond. Ook de impact die het veranderende klimaat heeft op onze samenleving wordt steeds meer zichtbaar en voelbaar.

Verduurzaming van bedrijventerreinen staat inmiddels hoog op de agenda van zowel gemeentes, provincies en in Den Haag. Een goede en robuuste infrastructuur, niet alleen op het gebied van energie, maar ook op het gebied van water, is een belangrijke randvoorwaarde voor bedrijven om te kunnen verduurzamen. 

Naast het reeds bestaande Klimaatfonds komt het demissionaire kabinet met een ingrijpend pakket maatregelen om problemen rond het overvolle stroomnet het hoofd te bieden. Zo moeten bedrijven verplicht kunnen worden om tegen een vergoeding minder elektriciteit te gebruiken op piekmomenten. Dat het kabinet bereid is zover te gaan, tekent de omvang van het probleem. Bedrijven zullen offers moeten brengen. Zij moeten op piekmomenten minder stroom gaan gebruiken tegen een vergoeding, aangezien het net alleen op bepaalde momenten van de dag echt vol is. De netbeheerders gaan het ook financieel aantrekkelijker maken om de spits te mijden. Het kabinet reserveert daarnaast €166 mln voor de stimulering van zogeheten energiehubs. In zo’n hub stemmen bedrijven lokaal hun elektriciteitsvraag en -aanbod op elkaar af, waardoor er minder ruimte op het stroomnet nodig is. 

Energiehubs zijn een belangrijke oplossing om netcongestie op bedrijventerreinen op korte termijn tegen te gaan. Maar dat kun je als bedrijf niet alleen. Deze oplossing vraagt om samenwerking tussen bedrijven. Ook klimatologische problemen als wateroverlast, hittestress en verdroging vragen om een brede collectieve insteek, waarbij stakeholders de handen ineen slaan. Samenwerking zorgt voor meer impact.

Het project Duurzame Bedrijventerreinen loopt op 31 oktober 2023 af omdat het OPZuid programma van de Europese Unie, waar dit project onderdeel van is, eindigt.

Ik wil iedereen die betrokken is geweest bij het project Duurzame Bedrijventerreinen bedanken voor de prettige samenwerking en waardevolle inzet. Ik hoop dat het vliegwiel dat we met dit project op gang hebben gebracht blijft draaien, niet alleen in Venlo maar ook elders in Limburg. Het bestuur van de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen bekijkt momenteel hoe de activiteiten voor collectieve verduurzaming van bedrijventerreinen kunnen worden gecontinueerd. Wordt dus vervolgd…

Projecten & nieuws

Bekijk onze andere  projecten