Zijn smart energy hubs op bedrijventerreinen de heilige graal tegen netcongestie?

Zijn smart energy hubs op bedrijventerreinen de heilige graal tegen netcongestie?

Smart energy hubs op bedrijventerreinen kunnen een waardevolle oplossing zijn om netcongestie te verminderen, maar het is belangrijk om te benadrukken dat er geen “heilige graal” bestaat als het gaat om het oplossen van complexe problemen zoals netcongestie.

Smart energy hubs zijn geïntegreerde systemen die verschillende energiebronnen en -verbruikers op een slimme manier met elkaar verbinden. Ze kunnen helpen bij het beheer en de optimalisatie van energiestromen op een lokaal niveau, met name op bedrijventerreinen waar vaak een hoge concentratie van energieverbruikers is.

Enkele voordelen en mogelijke voordelen van smart energy hubs op bedrijventerreinen:

  • Energie-efficiëntie: Smart energy hubs kunnen helpen bij het optimaliseren van energiegebruik en het verminderen van verspilling. Door middel van geavanceerde sensoren en slimme meters kan het energieverbruik worden gemonitord en geanalyseerd, waardoor bedrijven inzicht krijgen in hun energiepatronen en potentiële energiebesparingen kunnen identificeren.
  • Flexibiliteit en integratie van hernieuwbare energie: Smart energy hubs kunnen helpen bij de integratie van verschillende hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie en windenergie, op bedrijventerreinen. Ze kunnen fungeren als centrale punten waar energie wordt opgewekt, opgeslagen en verdeeld, waardoor de betrouwbaarheid en efficiëntie van het energiesysteem wordt vergroot.
  • Energieopslag en vraagrespons: Smart energy hubs kunnen ook dienen als opslagfaciliteiten voor overtollige energie die wordt gegenereerd door hernieuwbare bronnen. Deze opgeslagen energie kan later worden gebruikt wanneer de vraag hoog is of wanneer de hernieuwbare energiebronnen niet actief zijn. Bovendien kunnen smart energy hubs bijdragen aan vraagresponsprogramma’s, waarbij het energieverbruik wordt aangepast aan de beschikbaarheid van energie om het systeem in balans te houden.
  • Synergie tussen bedrijven: Op bedrijventerreinen kunnen smart energy hubs ook de mogelijkheid bieden voor energiedeling en samenwerking tussen bedrijven. Overschotten aan energie van het ene bedrijf kunnen worden gebruikt door andere bedrijven, waardoor er efficiënter gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie en kosten worden bespaard.

Hoewel smart energy hubs veel voordelen kunnen bieden, zijn er ook uitdagingen waarmee rekening moet worden gehouden, zoals investeringskosten, technische complexiteit, regelgeving en coördinatie tussen verschillende belanghebbenden. Het succes van smart energy hubs op bedrijventerreinen hangt af van een geïntegreerde aanpak, samenwerking tussen bedrijven, overheidssteun en technologische vooruitgang.

Daarom moeten smart energy hubs worden gezien als een onderdeel van een bredere strategie om de energietransitie te ondersteunen en de uitdagingen van netcongestie aan te pakken. Smart energy hubs op bedrijventerreinen kunnen een waardevolle oplossing zijn om netcongestie te verminderen, maar het is belangrijk om te benadrukken dat er geen “heilige graal” bestaat als het gaat om het oplossen van complexe problemen zoals netcongestie.

Projecten & nieuws

Bekijk onze andere  projecten