Wie wil aan de slag met 1,8 miljoen euro?

Ondernemend Venlo beschikt over 1,8 miljoen euro om de bedrijventerreinen  te verduurzamen. Een flinke bak met geld, bestemd voor investeringen op het  gebied van energie- en warmte-uitwisseling en het nemen van klimaatadaptieve  maatregelen. Projectleider Jacko D’Agnolo zoekt bedrijven die samen met de  stichting Duurzame Bedrijventerreinen in de vorm van projectsamenwerking  kansen in beeld willen brengen om slimme oplossingen te realiseren.

Projecten & nieuws

Bekijk onze andere  projecten