Subsidies toegekend voor pilotprojecten energietransitie en klimaatadaptatie

Wij willen aantonen dat collectieve verduurzaming op bedrijventerreinen werkt. Daarbij richten we ons op twee pijlers, te weten energietransitie en klimaatadaptatie. We hebben inmiddels vier pilotprojecten lopen waarvoor de subsidie in het kader van OPZuid is toegekend. Dit zijn de projecten.

Op bedrijvenpark Spikweien werken Aviko en AMI aan uitwisseling van energie. De eerstgenoemde heeft een overschot aan warmte. Die energie (restwarmte) die vrijkomt bij het productieproces van diepvriesproducten zoals frites- en snijspecialiteiten kan getransporteerd worden naar AMI en aldaar gebruikt worden voor hun productieproces en verwarming van kantoren. Lees hier het interview met de directie van Aviko en AMI.

Een vergelijkbaar project is dat van MGG en Dings Kartonnages in Tegelen. Bij Metaalgieterij Giessen ontstaat restwarmte in het productieproces die kan worden gebruikt voor de verwarming van eigen kantoren maar ook kan worden getransporteerd naar de buurman Dings Kartonnages. Die laatste ontvangt dan genoeg energie om alle panden te verwarmen en kan als gevolg daarvan volledig van het gas af.

Op het gebied van klimaatadaptatie hebben enkele bedrijven op de Marinus Dammeweg de koppen bij elkaar gestoken en een plan gemaakt voor een vergroening van toegangswegen, parking en gebouwen. Minder steen en beton, meer planten, bomen en struiken. 

En als laatste noemen we hier de herinrichting van het middenterrein op bedrijvenpark Noorderpoort. Daar was al langer de wens bekend om de kale grasvlakte om te toveren tot een groene oase met wandelpaadjes, banken en een variabele beplanting. De suggesties die destijds zijn gedaan in een studieproject van studenten van HAS Green Academy hebben zeker geholpen om de plannen vlot te trekken. Lees hier meer over de totstandkoming van het handboek ‘ Zo maak je een bedrijventerrein klaar voor klimaat.’

Projecten & nieuws

Bekijk onze andere  projecten