Rapport aangeboden aan Provincie

Op 12 januari hebben Jacko D’Agnolo en Ron Coenen (LVW) het haalbaarheidsrapport van local energyhubs in Limburg aangeboden aan Maarten van Gaans – Gijbels. Gedeputeerde Van Gaans is bij de provincie verantwoordelijk voor Energie, Klimaat, Mobiliteit en Infrastructuur.

Opdrachtgever voor deze studie was Stichting Duurzame Bedrijventerreinen.

De middelen voor het initiële onderzoek werden beschikbaar gesteld door Provincie Limburg, Rabobank en Stichting Duurzame Bedrijventerreinen.

De haalbaarheidsstudie werd uitgevoerd door Volantis, Next2company, Scholt Energy en MV Energietechniek.

Alleen ga je sneller maar samen kom je verder! Ondernemers willen verduurzamen maar vragen ontwikkelruimte en een overheid die samenwerkt. Goed om te zien dat de lijnen in Limburg kort zijn.

Als Stichting Duurzame Bedrijventerreinen willen we nu doorpakken. Daarom gaan we ook kijken naar een nieuw OP-zuid project bij Stimulus Programmamanagement voor nog meer slagkracht. Zo gaat Limburg de verduurzaming op de bedrijventerreinen samen te lijf!

Projecten & nieuws

Bekijk onze andere  projecten