Per 1-1-2023 elk kantoor energielabel C

Per 1 januari 2023.
Elk kantoorgebouw minimaal energielabel C
.

Veel eigenaren van kantoorgebouwen weten al van de verplichting om hun kantoorgebouw(en) te voorzien van minimaal energielabel C en hebben daarvoor de benodigde maatregelen al genomen of zijn er mee bezig. Maar het lijkt erop dat er ook nog altijd eigenaren zijn bij wie dit onderwerp nog niet ter sprake is geweest, laat staan dat ze in actie zijn gekomen. Toch is het van belang dat dit onderwerp nu de nodige aandacht krijgt. U heeft het voordeel dat de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen hierbij kan helpen. Hoe? Dat leest u hier.

Verminderen CO2-uitstoot

Om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde beperkt te houden moeten we de CO2-uitstoot verminderen. In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat we in Nederland in 2030 onze CO2 uitstoot met 49% willen verminderen ten opzichte van 1990. Bedrijven hebben een belangrijk aandeel in deze uitstoot en kunnen dus een grote bijdrage leveren aan de vermindering van CO2 uitstoot. Naast de bijdrage aan het milieu zijn energiebesparende maatregelen ook een interessante investering met een goed rendement. Het zorgt voor een directe kostenbesparing.

Energielabel C verplichting voor kantoren

Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Indien het gebouw in 2023 niet aan de eisen voldoet, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze verplichting is opgenomen in het Bouwbesluit 2012 en geldt voor de meeste bestaande kantoorgebouwen. Kijk hier voor meer informatie.

Check of uw kantoorpand(en) voldoet aan het minimale energielabel C.

Ondersteuning bij verduurzamen

We begrijpen dat er veel komt kijken bij het verduurzamen van uw kantoorpand(en). Daarom biedt de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen ondersteuning. Wij kunnen u de weg wijzen naar de instanties waar u informatie krijgt, advies kunt vragen en die u kunnen helpen om de juiste maatregelen en rapportages uit te voeren.

Meer informatie?

Heeft u een vraag, dan kunt u de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen bereiken via het contactformulier op onze website of telefoonnummer 077 – 396 9650.

Klik hier voor de brochure Energielabel C Kantoren

Projecten & nieuws

Bekijk onze andere  projecten