Nieuwe SDE++ 2022 openstellingsronde

Op 28 juni vanaf 9.00 uur opent er weer een SDE++ 2022 openstellingsronde. Er is een budget van 13 miljard euro beschikbaar. Het loket opent 28 juni om 9.00 uur en sluit weer op 6 oktober om 17.00 uur. Het is mogelijk om nu al een aanvraag in het E-loket klaar te zetten.

De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie; de SDE++ Het klimaat staat hoog op de overheidsagenda. Het kabinet streeft er naar om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen met ten minste 55% in 2030 ten opzichte van 1990? De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, oftewel SDE++ draagt bij aan deze doelstelling. De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en instellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Gaat u een installatie bouwen waardoor minder CO2 vrijkomt. Of wilt u een installatie realiseren om CO2 af te vangen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor SDE++-subsidie.

Er zijn wel bij deze nieuwe openstellingsronde een aantal belangrijke wijzigingen voor de subsidieaanvraag voor zonnestroom- en zonnewarmteprojecten.

  • voor de dakconstructie moet een verklaring over de draagkracht worden meegestuurd.
  • Er moet voor verschillende categorieën een gedetailleerde tekening van de productie-installatie op schaal worden meegestuurd.
  • Er worden eisen gesteld aan de terugleververmogens van een zon-pv-installatie. (50% netaansluiting verplicht)

Op de site van rvo vindt u alle details.

Projecten & nieuws

Bekijk onze andere  projecten