Local Energy Hub

Ondernemend Venlo (OV) behartigt de belangen van 1200 bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijvenparken in Venlo. Die schaalgrootte biedt een platform om met en voor ondernemers meerwaarde te creëren en duurzame innovatie is daarbij één van de pijlers. Daarvoor is de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen (SDB) in het keven geroepen. De focus ligt op energietransitie en klimaatadaptatie. De concrete doelstelling dat minimaal 20% van alle daken op de Venlose bedrijventerreinen met zonnepanelen is uitgerust is in gevaar door de congestieproblematiek op het electriciteitsnet.

Bureau Volantis heeft in opdracht van Stichting Duurzame Bedrijventerreinen en met financiële steun van Provincie Limburg en Rabobank een rapport opgesteld met betrekking tot de impact, haalbaarheid en oplossingsmogelijkheden van een Local Energy Hub (LEH) in Venlo en eventuele andere regio’s. Een LEH is een systeem wat slim gebruik maakt van lokale duurzame energie en de opwek, opslag en verbruik in balans brengt. Gebruikers zijn dan niet meer alleen afhankelijk van de bestaande electriciteitsnetten van TenneT en Enexis. 

Uit een quickscan is gebleken dat vooral Venlo Tradeport (o.a. havengebied) en Greenport de meeste kansen bieden voor een Local Energy Hub, maar ook Noorderpoort, Spikweien en Tradeport Zuid zijn interessante opties. Om een goed vervolg te geven aan de quickscan is de beschikbaarheid van energieverbruiksdata en verbruiksprofielen een knelpunt. Die zijn vaak niet of onvoldoende beschikbaar bijvoorbeeld vanwege privacy redenen.

Het rapport is tot stand gekomen op basis van beschikbare data en interviews met ondernemers en andere stakeholders, zoals provincie, gemeente en Enexis. Zij zien allemaal de kansen en mogelijkheden maar zeker ook de uitdagingen om een Local Energy Hub te realiseren in Venlo. Er is niet alleen organisatiekracht en politieke wil nodig, maar vooral ook geld om te investeren in infrastructuur, verstrekken van vergunningen en schaalgrootte om een dergelijk project te laten slagen.

Om daadwerkelijk een LEH in Venlo te realiseren zullen bedrijven elkaar moeten vinden en gaan samenwerken.  Stichting Duurzame Bedrijventerreinen gaat de komende tijd met diverse bedrijven en organisaties verder praten om vervolgstappen te kunnen nemen.

Projecten & nieuws

Bekijk onze andere  projecten