Kracht van het project schuilt in de integrale aanpak

Het verduurzamen van de bedrijventerreinen in Venlo gaat beginnen. Na het  binnenhalen van 1,8 miljoen euro subsidie door Ondernemend Venlo is Jacko  D’Agnolo aangesteld als projectleider. Vernieuwend is de integrale aanpak  waarbij uiteindelijk meerdere bedrijven onderling warmte en elektriciteit gaan  uitwisselen op basis van vraag en aanbod. Ook worden op bedrijventerreinen  diverse klimaatadaptieve maatregelen genomen zoals hemelwaterafkoppeling,  het aanleggen van wadi’s en planten van bomen. 

Projecten & nieuws

Bekijk onze andere  projecten