Integrale infrastructuurverkenning: vraag naar stroom verdubbelt

.. 53 tot 125 gigawattpiek zonnepanelen in 2050

>>> Aanbodpiek 3 tot 6 keer de huidige stroomproductie

De piekvraag naar stroom gaat in Nederland de komende 30 jaar verdubbelen van 18 naar 40 gigawatt. Het opgestelde vermogen van zonnepanelen zal daarbij groeien naar een niveau van 53 tot 125 gigawattpiek. Dat blijkt uit de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 die Netbeheer Nederland heeft gepresenteerd namens de landelijke en regionale netbeheerders. De verkenning geeft van 4 scenario’s inzicht in de mogelijke ontwikkeling van het toekomstig energiesysteem. De grote rol van weersafhankelijke energiebronnen – wind- en zonne-energie – in de 4 scenario’s zorgt voor grote wisselingen in energieaanbod. De aanbodpiek van hernieuwbare- elektriciteitsproductie varieert voor de scenario’s tussen 3 tot 6 keer maal de huidige elektriciteitsproductie uit hernieuwbare en conventionele bronnen.

lees meer

Projecten & nieuws

Bekijk onze andere  projecten