Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Collectief afkoppelen hemelwater

Stichting Duurzame Bedrijventerreinen is een onderzoek gestart om op Businesspark Spikweien in Lomm hemelwater collectief af te koppelen. Doel is om het water via het al aanwezige gescheiden rioleringssysteem terug te brengen in het achterliggende natuurlandschap.

Klimaatadaptatie Marinus Dammeweg

Stichting Duurzame Bedrijventerreinen wil samen met Leolux, Schouren Metaal en de gemeente Venlo onderzoeken of een herinrichting van de Marinus Dammeweg hand in hand kan gaan met een aantal klimaatmaatregelen zodat er een aantrekkelijk en duurzaam gedeelte van een bedrijventerrein kan ontstaan.

Groene entree Spikweien

Momenteel zijn we met een afvaardiging van de ondernemers van Spikweien en de gemeente Venlo in gesprek over de verdere invulling van het projectvoorstel voor een meetbaar duurzame en passende vergroening in combinatie met een haalbaar onderhoudsplan op locatie ‘Entree Spikweien’.