Green Deal

Green Deal

Green Deal is niet uniek voor Venlo. Het begrip bestaat al enkele jaren en is bedoeld om ondernemers en maatschappelijke organisaties te helpen.

Als ondernemer loopt u soms tegen problemen aan als u een duurzame stap wilt maken. De Rijsoverheid kan helpen deze knelpunten op te lossen door een Green Deal aan te gaan. Dat zijn afspraken tussen u en de Rijksoverheid. Met zo’n deal wil de overheid allerlei factoren samenbrengen rond een complexe, maatschappelijke problematiek die vaak om innovatieve oplossingen vraagt. U kunt er hier alles over lezen.

Green Deal Venlo

In Venlo pakken we het lokaal en regionaal aan. Wij begrijpen dat het voor u soms moeilijk is om de juiste kennis te vergaren en organisatiekracht in te zetten voor zowel individuele initiatieven als het onderzoeken van collectieve mogelijkheden op het gebied van verduurzaming. De Stichting Duurzame Bedrijventerreinen kan faciliteren en daarmee de nodige impuls bieden en waarde toevoegen in de transitie naar duurzame bedrijventerreinen.

Wij hebben een Green Deal Venlo opgesteld, conform het format van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Green Deal Venlo is geen resultaatverplichting maar wel een inspanningsverplichting. Wij willen ondernemers en organisatie samenbrengen om vernieuwende, duurzame initiatieven ruimte te geven. De complexe problematiek vraagt om innovatieve oplossingen die collectief vaak beter, sneller of goedkoper te realiseren zijn. De Green Deal intentie-overeenkomst moet hefboom zijn voor andere, toekomstige initiatieven.

De volledige tekst van de overeenkomst Green Deal Venlo staat hier.

Wilt u meer informatie of wilt u een Green Deal overeenkomst ondertekenen, klik dan hier en vul uw gegevens in op het formulier. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Green Deal Club Venlo

Met de ondertekening van de overeenkomst Green Deal Venlo wordt u automatisch lid van de Green Deal Club Venlo. Daarmee gaat u deel uitmaken van het netwerk en wordt u uitgenodigd om binnen de missie en ambitie van uw organisatie een aantal acties te definiëren. Het betreft in alle gevallen een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Want wij begrijpen dat verduurzaming een complex proces is, met vele procedures, wet- en regelgeving waarmee vaak grote investeringen in geld, tijd en middelen gemoeid zijn.

De leden van Green Deal Club Venlo zijn ambassadeurs voor de verduurzaming van bedrijventerreinen. Wij helpen u maar ondernemers helpen ook elkaar, met kennis en ervaringen. Individuele activiteiten worden samengebracht om maximale, collectieve impact na te streven. Wij delen best practices en inspirerende acties. Lees hier de verhalen van uw collega’s.

Wilt u lid worden van de Green Deal Club Venlo? Klik dan hier en vul uw gegevens in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.