Fontys Eindhoven

Projecten uitgevoerd door Fontys Eindhoven

Onderzoeksrapport energietransitie bedrijventerreinen

Dit rapport is geschreven in het kader van de Minor Circulaire Economie van Fontys Management Economie en Recht te Eindhoven en in opdracht van Ondernemend Venlo. Van maart 2020 tot en met juni 2020 zijn we bezig geweest met het onderzoek en schrijven van dit rapport. Het doel van dit onderzoek is om een dataset op te leveren omtrent het energiegebruik en de mate van verduurzaming op Businesspark Spikweien.

Karakterisatie van een warmtenet – Wat zijn de mogelijkheden op bedrijventerrein Spikweien’

Ondernemend Venlo wil aan de klimaatdoelstellingen bijdragen door de CO2 uitstoot op de verschillende bedrijventerreinen te reduceren. In dit verslag zal de focus liggen op businesspark Spikweien. Dit park is 52 hectare groot en bestaat uit 26 bedrijven.

Veerkrachtige werklandschappen

Ondernemend Venlo is een samenwerking aangegaan met Fontys Hogescholen voor het onderwerp energie. Het businesspark Spikweien is aangesloten bij Ondernemend Venlo en neemt deel aan dit project. Hierbij is het de bedoeling dat de studenten van de minor het bedrijventerrein gaan helpen bij het bieden van handelingsperspectief met verduurzamingsambities. Het doel hiervan is om de potentie van businesspark Spikweien op het gebied van een energietransitie te verhelderen. Daarnaast wordt er ingegaan op hoe zij deze milieu-impact kunnen verbeteren om de gevestigde bedrijven op het bedrijventerrein meer future-proof te maken.

Verkrijgen van inzicht in energiedata op bedrijventerreinenniveau

Het doel van dit onderzoek is het beoordelen en onderzoeken van energiebesparingstools. Hiervoor is het van belang dat juiste data wordt verzameld en analyses uitgevoerd worden bij Businesspark Spikweien om de tools te kunnen controleren op bruikbaarheid. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “In hoeverre kan de beschikbare dataset van Businesspark Spikweien dienen als basis voor collectief samenwerken om waarde te creëren op het gebied van energietransitie en energiebesparingstools helpen bij het individueel verduurzamen van bedrijven?”

Fontysstudenten verkennen verduurzaming bedrijventerrein Spikweien met games

Stel, je kan digitaal je bedrijventerrein namaken zodat je kan testen wat de beste oplossingen zijn om te verduurzamen. Geen speculatie en kostbare berekeningen, maar direct effecten verkennen. Kan dat? Fontysstudenten zochten uit of een simulatiegame het proces voor beleidsmakers, planologen en bestuurders makkelijker konden maken. Ze bouwden Venlo en omgeving na in de game Cities:Skylines om de impact van duurzame energietransitie initiatieven op en rondom bedrijventerrein Spikweien in Lomm te testen.