Duurzame bedrijventerreinen Ondernemend Venlo

Duurzame bedrijventerreinen Ondernemend Venlo

Vereniging Ondernemend Venlo is de penvoerder van het project ‘Duurzame Bedrijventerreinen Ondernemend Venlo’. Het project ‘Duurzame Bedrijventerreinen’ rust op twee pijlers. Enerzijds zal het project zich richten op de omslag van fossiele brandstoffen naar collectieve duurzame energie opwekking op bedrijventerreinen. Anderzijds zullen de bedrijventerreinen worden aangepast aan de klimaatverandering. Door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren en door een groene inrichting, kunnen bedrijventerreinen klimaatbestendig worden gemaakt.

Doel
Het doel van het project is om in 2023 de meerwaarde te hebben aangetoond van een collectieve, integrale verduurzaming op het niveau van bedrijventerreinen. De collectiviteit levert een belangrijke bijdrage aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing. Door de ‘Demonstraties in de Praktijk’ laten we zien dat de aanpak werkt.

Stichting ‘Duurzame Bedrijventerreinen’ heeft een ambitieus plan tot sept 2023

1.

Een ‘data-röntgenfoto’ te maken van 19 bedrijventerreinen van Ondernemend Venlo en 12 bedrijventerreinen van LWV op de noemers energie en opvangen van gevolgen klimaatverandering. Op basis van deze data wordt een analyse gemaakt welke bedrijventerreinen geselecteerd worden voor ‘Demonstraties in de Praktijk’.

2.

Alle ca. 1300 bedrijven aangesloten bij Ondernemend Venlo te informeren over de mogelijkheden om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen t.a.v. energiebesparing.

3.

Op twee tot vijf bedrijventerreinen van Ondernemend Venlo succesvol te demonstreren dat op gebiedsniveau (clusters van bedrijven op een bedrijventerrein) een integrale bedrijfseconomische oplossing voor duurzaam opwekken en onderling distribueren van energie mogelijk is. Dit zijn pilots voor het testen en demonstreren van nieuwe concepten voor decentrale energieopwekking en slimme distributie op het niveau van bedrijventerreinen.

4.

Op vijf bedrijventerreinen demonstreren dat gevolgen van klimaatverandering opgevangen kunnen worden door afkoppeling van hemelwater van het riool te combineren met een ‘groene’ inrichting en wat het effect hiervan is op de reductie van CO2 uitstoot.

5.

Een actieve community van ondernemers te creëren om draagvlak en schaalgrootte te realiseren. De community is ook gericht op de omgeving (er werken 40.000 mensen, bewoners van Venlo worden betrokken).

6.

Een methodiek te ontwikkelen voor het bereiken van schaalgrootte bij het verduurzamen van bedrijventerreinen en een plan opstellen om deze kennis op grote schaal te verspreiden.

7.

Door slimme uitrol van de projectresultaten hebben ondernemers van Ondernemend Venlo in 2030 op de deelnemende bedrijventerreinen ten opzichte van de 0-meting in 2020, 20% energie bespaard, zijn 20% van de daken ingezet voor het duurzaam opwekken van energie en zijn 20% van de bedrijventerreinen zo ingericht dat ze de gevolgen van de klimaatverandering volledig op kunnen vangen. In 2050 zijn alle bedrijventerreinen van OV minimaal CO2-neutraal en kunnen de gevolgen van de klimaatverandering op het eigen terrein opvangen.