Over ons

De Stichting

De Stichting Duurzame Bedrijventerreinen is opgericht in 2019, in Venlo.

De aarde warmt op het klimaat verandert. Door 20% van daken op bedrijventerreinen in te zetten voor het opwekken van duurzame energie, kan bijna 50% van het Limburgse klimaatdoel voor 2030 worden ingevuld. De initiatiefnemers zijn van mening dat dit een haalbare en betaalbare maatregel is waarvoor draagvlak te krijgen is bij ondernemers die zijn gevestigd op de Venlose bedrijventerreinen. Zij zijn aangesloten bij Ondernemend Venlo en willen verduurzamen. Zij willen een integrale aanpak op twee duurzame thema’s, energietransitie en klimaatadaptatie. Projectpartners zijn Ondernemend Venlo, de Limburgse Werkgevers Vereniging, de gemeente Venlo en Rabobank Limburg.

In 2019 is er een subsidie verstrekt door het Europees Fonds voor Regional Ontwikkeling van de Europese Unie en door de Provincie Limburg in het kader van OPZuid.

Doel van het project

Het doel van het project is om eind 2023 de meerwaarde aan te tonen van collectieve verduurzaming van bedrijventerreinen. Een collectieve, integrale verduurzaming van bedrijventerreinen werkt en dat laten we zien door ‘demonstraties in de praktijk.’

Het project richt zich op twee pijlers. De eerste is energietransitie, dat wil zeggen de omslag van fossiele brandstoffen naar collectieve en duurzame energieopwekking en -uitwisseling. Daarnaast zullen bedrijventerreinen worden aangepast aan de klimaatverandering door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren en door een groene inrichting van het buitengebied.

Het ambitieuze plan tot eind 2023

Het project heeft zeven resultaatgebieden:

icon

Data-röntgenfoto

Maak een ‘data-röntgenfoto’ van 20 bedrijventerreinen van Ondernemend Venlo op de noemers energietransitie en klimaatadaptatie.

icon

Informatieplicht

Informeer alle ca. 1300 bedrijven aangesloten bij Ondernemend Venlo over de mogelijkheden om aan de wettelijke verplichtingen
te voldoen t.a.v. energiebesparing.

icon

Energietransitie

Demonstreer op twee tot vijf bedrijventerreinen van Ondernemend Venlo dat op gebiedsniveau (clusters van bedrijven op een bedrijventerrein) een integrale bedrijfseconomische oplossing voor duurzaam opwekken en onderling distribueren van energie mogelijk is.

icon

Klimaatadaptatie

Demonstreer op vijf bedrijventerreinen dat gevolgen van klimaatverandering opgevangen kunnen worden door afkoppeling van hemelwater van het riool te combineren met een ‘groene’ inrichting en wat het effect hiervan is op de reductie van CO2 uitstoot.

icon

Actieve community

Creëer een actieve community van ondernemers om draagvlak en schaalgrootte te realiseren.

icon

Methodiek ontwikkelen

Ontwikkel een methodiek voor het bereiken van schaalgrootte bij het verduurzamen van bedrijventerreinen en stel een plan op om deze kennis op grote schaal te verspreiden.

icon

Drie keer 20% besparing

Door slimme uitrol van de projectresultaten hebben ondernemers van Ondernemend Venlo in 2030 op de deelnemende bedrijventerreinen ten opzichte van de 0-meting in 2020, 20% energie bespaard, zijn 20% van de daken ingezet voor het duurzaam opwekken van energie
kunnen vangen.

Het bestuur

Bas van Soest

Voorzitter
Stichting Duurzame Bedrijventerreinen

Bas Holla

Penningmeester
Stichting Duurzame Bedrijventerreinen

Sonja Demandt

Secretaris
Stichting Duurzame Bedrijventerreinen

Erwin Boom

Bestuurslid
Stichting Duurzame Bedrijventerreinen

Addy Lutgenau

Bestuurslid
Stichting Duurzame Bedrijventerreinen

Jacko D’Agnolo

Projectleider
Stichting Duurzame Bedrijventerreinen

T: 06 54 79 32 60
E-mail versturen