Elektrificatie industrie reddingsboei zonne-energiesector

niet de vraag óf maar wannéér potentieel benut wordt.

“zorgen dat je genoeg duurzame stroom hebt”

De industrie is de reddingsboei van de Nederlandse wind- en zonne-energiesector. Nu de oorspronkelijke hernieuwbare-energiedoelen uit het Klimaatakkoord in zicht zijn, heeft de industrie een behoefte van 45 terawattuur extra groene stroom. ‘De industrie zoekt écht groene stroom en de duurzame-energiesector zoekt afnemers van groene stroom. Het koppelen van die 2 zaken is niet meer dan logisch’, aldus Hans Grünfeld, algemeen directeur van VEMW. ‘Het doel van elektrificeren in de industrie is evident: de CO2-uitstoot verminderen. Dat betekent dat je moet zorgen dat je genoeg duurzame stroom hebt.’

lees meer

Projecten & nieuws

Bekijk onze andere  projecten