Een vol strommnetwerk

Geen goed nieuws vorige week over de stop op nieuwe stroomaansluitingen voor bedrijven in Limburg en Brabant. Dit zet de ambities voor een duurzaam energiegebruik op de helling. Een local energy hub kan een alternatief zijn.

O.V. werkte mee aan een flitsenquête van LWV en Parkmanagement bv om de gevolgen en knelpunten in kaart te brengen. LWV bundelt onze krachten en organiseert een spoedoverleg met bestuurders van Limburg en Brabant over deze knelpunten. Wij houden u op de hoogte.

Lees het NOS-bericht hierover

Local Energy Hub als alternatief voor een vol stroomnetwerk in Limburg

Een local energy hub kan zorgen voor ruimte op het netwerk als deze hub lokaal wordt gedimensioneerd, d.w.z. op basis van ervaring en redelijk eenvoudige rekenmethodes de juiste capaciteit/afmeting wordt bepaald. Momenteel loopt er in Noord-Limburg al een onderzoek naar deze optie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Volantis, Scholt Energy, Next2Company en MV Energy. Binnenkort zijn de resultaten van deze haalbaarheidsstudie bekend.

Projecten & nieuws

Bekijk onze andere  projecten