Zijn smart energy hubs op bedrijventerreinen de heilige graal tegen netcongestie?

Zijn smart energy hubs op bedrijventerreinen de heilige graal tegen netcongestie?

Smart energy hubs op bedrijventerreinen kunnen een waardevolle oplossing zijn om netcongestie te verminderen, maar het is belangrijk om te benadrukken dat er geen “heilige graal” bestaat als het gaat om het oplossen van complexe problemen zoals netcongestie. Smart energy hubs zijn geïntegreerde systemen die verschillende energiebronnen en -verbruikers op een slimme manier met elkaar […]

Nieuwe, uitgebreide richtlijnen voor energiebesparingsplicht vanaf 2023

Nieuwe, uitgebreide richtlijnen voor energiebesparingsplicht vanaf 2023

Bedrijven hebben een rapportageplicht over energiebesparende maatregelen Wanneer uw bedrijf een jaarlijks energieverbruik heeft van minstens 10.000.000 kWh elektriciteit en/of 170.000 m3 gas, dan is het waarschijnlijk verplicht om te rapporteren welke energiebesparende en CO2-reducerende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar zijn uitgevoerd, welke nog uitgevoerd moeten worden en wanneer deze worden uitgevoerd. Benieuwd […]

Tachtig bedrijven kopen circulaire zonnepanelen, goed voor 4 miljard euro milieu-investeringen

Subsidiemaatregelen van rijksoverheid stimuleren het Nederlandse bedrijfsleven

Subsidiemaatregelen van rijksoverheid stimuleren het Nederlandse bedrijfsleven Bedrijven hebben afgelopen jaar bijna 4 miljard euro aan milieu-investeringen gedaan via de fiscale regelingen MIA\Vamil. Tachtig ondernemers investeerden in circulaire zonnepanelen vrij van cadmium, fluor en lood. Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) worden Nederlandse bedrijven door de rijksoverheid via belastingvoordeel gestimuleerd […]

Opstalloos financieren kan de redding zijn voor zonne-energieprojecten op kleine daken.

Max van Drunen is vastgoednotaris bij Eversheds Sutherland en docent aan de Universiteit Utrecht. Hij gaf eind vorig jaar een presentatie tijdens de studiemiddag ‘Zon op Dak’. Hij zegt dat opstalloos financieren ervoor zorgt dat verdienmodellen haalbaar, terwijl banken nauwelijks inleveren op zekerheid.Lees het volledige artikel in Solar Magazine hier

Weer transportcapaciteit voor bedrijven in Limburg en Brabant

Goed nieuws voor grootzakelijke klanten in Limburg en Noord-Brabant. Enexis is in december weer gestart met het aanbieden van transportcapaciteit. Dit maakt het mogelijk om een nieuwe of verzwaarde aansluiting op het electriciteitsnet te krijgen.  Afgelopen jaar kondigde TenneT een voorlopige pauze aan omdat er geen netcapaciteit meer beschikbaar was. Door congestiemanagement kan er nu […]

Nieuwe richtlijnen voor energiebesparingsplicht vanaf 2023!

De energiebesparingsplicht wordt in 2023 uitgebreid. Wanneer uw bedrijf een jaarlijks energieverbruik heeft van minstens 10.000.000 kWh elektriciteit en/of 170.000 m3 gas, dan is het waarschijnlijk verplicht om te rapporteren welke energiebesparende en CO2-reducerende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar zijn uitgevoerd, welke nog uitgevoerd moeten worden en wanneer deze worden uitgevoerd. Benieuwd welke […]

Subsidies toegekend voor pilotprojecten energietransitie en klimaatadaptatie

Wij willen aantonen dat collectieve verduurzaming op bedrijventerreinen werkt. Daarbij richten we ons op twee pijlers, te weten energietransitie en klimaatadaptatie. We hebben inmiddels vier pilotprojecten lopen waarvoor de subsidie in het kader van OPZuid is toegekend. Dit zijn de projecten. Op bedrijvenpark Spikweien werken Aviko en AMI aan uitwisseling van energie. De eerstgenoemde heeft […]

Tip van Jacko

In 2019 is het project Duurzame Bedrijventerreinen in Venlo gestart. Ik ben projectleider Jacko D’Agnolo. In de afgelopen jaren heb ik gemerkt hoe ingewikkeld het kan zijn om de juiste kennis en informatie te verzamelen over de haalbaarheid, kansen en uitdagingen. Bijna iedereen onderkent de noodzaak van verduurzaming maar hoe start je samen met collega-ondernemers […]

Leden ondernemend Venlo blijven elkaar ontmoeten  

over kansen op het gebied van verduurzaming. Gesprekleiders  maakten notities en kwamen na afloop met interessante  opmerkingen. Zo zien veel ondernemers kansen in het centraal  verzamelen van hemelwater op bedrijventerreinen, zodat het  op een goede manier terug de natuur ingebracht kan worden.

Wie wil aan de slag met 1,8 miljoen euro?

Ondernemend Venlo beschikt over 1,8 miljoen euro om de bedrijventerreinen  te verduurzamen. Een flinke bak met geld, bestemd voor investeringen op het  gebied van energie- en warmte-uitwisseling en het nemen van klimaatadaptieve  maatregelen. Projectleider Jacko D’Agnolo zoekt bedrijven die samen met de  stichting Duurzame Bedrijventerreinen in de vorm van projectsamenwerking  kansen in beeld willen brengen […]