Besparingsplicht

Nieuwe richtlijnen voor energiebesparingsplicht vanaf 2023!

De energiebesparingsplicht wordt in 2023 uitgebreid. Wanneer uw bedrijf een jaarlijks energieverbruik heeft van minstens 10.000.000 kWh elektriciteit en/of 170.000 m3 gas, dan is het waarschijnlijk verplicht om te rapporteren welke energiebesparende en CO2-reducerende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar zijn uitgevoerd, welke nog uitgevoerd moeten worden en wanneer deze worden uitgevoerd.

Informatieplicht

De energiebesparingsplicht, die in 2019 is ingevoerd, bestaat dit jaar alleen nog uit de informatieplicht en mogelijk de EED-auditplicht. De informatieplicht is een verplichting waarbij ieder bedrijf met een elektriciteitsverbruik van minstens 50.000 kWh en/of een gasverbruik van 25.000 meens in de vier jaar een melding dient te maken van de energiebesparende maatregelen die zijn uitgevoerd. Deze maatregelen zijn altijd gebouw- en activiteit gebonden en bestaan bijvoorbeeld uit de isolatie van de gebouwschil en ruimteverwarming en -koeling.

Onderzoeksplicht

Vanaf 2023 wordt de onderzoeksplicht hieraan toegevoegd. Het verschil met de informatieplicht is dat de onderzoeksplicht alleen geld voor energie-intensieve bedrijven (elektriciteitsverbruik >10.000.000 kWh en/of een gasverbruik van >170.00 m3  per jaar) en dat naast de energiebesparende ook de CO2-reducerende maatregelen moeten worden gemeld. Waar de maatregelen voor de informatieplicht gebouw- en activiteit gebonden zijn, zijn de maatregelen bij de onderzoeksplicht alleen activiteit gebonden. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van zonnepanelen, het overstappen op andere energiedragers of de efficiëntie van elektromotoren.

EED-auditplicht

Tot slotte kan een bedrijf te maken krijgen met de EED-auditplicht, die in het kader staat van de Energy Efficiency Directive (EED). Deze plicht geldt voor grote bedrijven met minstens 250 fulltime werknemers (FTE) of een omzet van minstens €50.000.000 en een balanstotaal van minstens €43.000.000. Midden- en kleinbedrijven (MKB) vallen hier dus niet onder. Bedrijven die wel aan deze criteria voldoen, moeten eens in de vier jaar uitzoeken welke kosteneffectieve energiebesparende maatregelen voor gebouwen, processen en zakelijk vervoer zij kunnen uitvoeren.

Benieuwd welke verplichting voor u geldt? Vul dan het stappenplan van het RvO in.

Projecten & nieuws

Bekijk onze andere  projecten