TIP VAN JACKO

tip van jacko bespaargarant

Projectleider Stichting Duurzame Bedrijventerreinen geeft advies. In 2019 is het project Duurzame Bedrijventerreinen in Venlo gestart. Ik ben projectleider Jacko D’Agnolo. In de afgelopen jaren heb ik gemerkt hoe ingewikkeld het kan zijn om de juiste kennis en informatie te verzamelen over de haalbaarheid, kansen en uitdagingen. Bijna iedereen onderkent de noodzaak van verduurzaming maar […]

Netcongestie: Vijftig bedrijven melden zich aan voor een quickscan

Netcongestie: Vijftig bedrijven melden zich aan voor een quickscan

Extra informatiesessie gepland vanwege grote belangstelling Quickscan Naar aanleiding van onze oproep enige weken geleden hebben zich inmiddels zo’n 50 bedrijven gemeld die op de een of andere manier last ondervinden van netcongestie. Met het eerste collectief van 8 bedrijven zijn we inmiddels gestart met een quickscan. Daarmee kunnen we het gebruiks- en opwekprofiel per pand […]

Zijn smart energy hubs op bedrijventerreinen de heilige graal tegen netcongestie?

Zijn smart energy hubs op bedrijventerreinen de heilige graal tegen netcongestie?

Smart energy hubs op bedrijventerreinen kunnen een waardevolle oplossing zijn om netcongestie te verminderen, maar het is belangrijk om te benadrukken dat er geen “heilige graal” bestaat als het gaat om het oplossen van complexe problemen zoals netcongestie. Smart energy hubs zijn geïntegreerde systemen die verschillende energiebronnen en -verbruikers op een slimme manier met elkaar […]

Nieuwe, uitgebreide richtlijnen voor energiebesparingsplicht vanaf 2023

Nieuwe, uitgebreide richtlijnen voor energiebesparingsplicht vanaf 2023

Bedrijven hebben een rapportageplicht over energiebesparende maatregelen Wanneer uw bedrijf een jaarlijks energieverbruik heeft van minstens 10.000.000 kWh elektriciteit en/of 170.000 m3 gas, dan is het waarschijnlijk verplicht om te rapporteren welke energiebesparende en CO2-reducerende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar zijn uitgevoerd, welke nog uitgevoerd moeten worden en wanneer deze worden uitgevoerd. Benieuwd […]

Tachtig bedrijven kopen circulaire zonnepanelen, goed voor 4 miljard euro milieu-investeringen

Subsidiemaatregelen van rijksoverheid stimuleren het Nederlandse bedrijfsleven

Subsidiemaatregelen van rijksoverheid stimuleren het Nederlandse bedrijfsleven Bedrijven hebben afgelopen jaar bijna 4 miljard euro aan milieu-investeringen gedaan via de fiscale regelingen MIA\Vamil. Tachtig ondernemers investeerden in circulaire zonnepanelen vrij van cadmium, fluor en lood. Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) worden Nederlandse bedrijven door de rijksoverheid via belastingvoordeel gestimuleerd […]