83 energiescans uitgevoerd in Venlo

Op basis van gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de gemeente Venlo in 2021 een inventarisatie uitgevoerd waaruit gebleken is dat 408 bedrijven op 20 bedrijventerreinen nog niet aan hun meldingsplicht hadden voldaan. Die informatieplicht geldt als het bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit verbruikt en/of jaarlijks meer dan 25.000 m3 […]

Data-röntgenfoto geeft inzicht in energieverbruik

Met een data-röntgenfoto die wij hebben ontwikkeld in het grafisch informatiesysteem QGIS krijg je inzicht in het energieverbruik en klimaatadaptatie per bedrijventerrein, zelfs tot op postcode-6 niveau, dat wil zeggen praktisch per bedrijfslocatie. De methode is inmiddels opgesteld voor 20 bedrijventerreinen in Venlo en 37 in Roermond en Maastricht. De resultaten zijn opmerkelijk te noemen. […]

Uitkomst van onderzoeken leveren de bouwstenen voor methode

We hebben twaalf onderzoeksprojecten uitgevoerd met diverse kennisinstellingen. De uitkomsten daarvan vormen de bouwstenen voor de methodiek die inmiddels op 20 bedrijventerreinen in Venlo en 37 terreinen in Roermond en Maastricht is toegepast. Vijf kennisinstellingen hebben bijgedragen met talrijke onderzoeken: * Fontys Eindhoven Energietransitie bedrijventerreinen Warmtenet mogelijkheden Spikweien Veerkracht landschappen Inzicht in energiedata * Fontys […]

Green Deal Collective Venlo

Op 10 november 2022 hebben 30 Venlose ondernemers als eerste een Green Deal intentieovereenkomst getekend. Daarmee geven zij aan dat zij willen werken aan energiebesparing en maatregelen voor klimaatadaptatie. Inmiddels bestaat de community uit 80 ondernemers, die met doelgerichte communicatie en bijeenkomsten elkaar en anderen inspireren en motiveren.

Mijn advies: samen werken aan verduurzaming

tip van jacko

Het projectplan Duurzame Bedrijventerreinen en de hierin opgenomen doelstellingen dateert van 2019. Venlo liep met dit ambitieuze project ver voor de troepen uit. Het verduurzamen van bedrijventerreinen was in 2019 nog een blinde vlek in de energietransitie. Inmiddels is daar verandering in gekomen. Mede gelet op de sterk veranderde wereld waarin we momenteel leven. Er […]

Local Energy Hub

In 2021 is een onderzoek uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat in Venlo destijds 16% van de beschikbare daken op de bedrijventerreinen voorzien was van zonnepanelen. Landelijk was dat cijfer 12%. Bij de uitbreiding is netcongestie de grote showstopper geweest. Ook vandaag de dag speelt dat probleem nog steeds. Mede dankzij een financiële bijdrage van de […]

Duurzame projecten op Spikweien

Op bedrijventerrein Spikweien in Lomm hebben diverse partijen de handen ineen geslagen om te werken aan collectieve verduurzaming. Het relatief kleine en oude terrein grenst aan een Natura2000 gebied. Dankzij een unieke samenwerking tussen Ondernemend Venlo en de Stichting Duurzame bedrijventerreinen, lokale ondernemers, Limburgs Landschap en Gemeente Venlo zijn een aantal projecten tot uitvoering gekomen. […]

Vijf projecten goedgekeurd

Stimulus Projectmanagement beheert en faciliteert het programma OPZuid, een Europees programma dat innovaties stimuleert. Drie jaar geleden heeft Venlo een subsidie toegekend gekregen van 1,8 mln euro. Vijf van de zes ingediende projecten zijn goedgekeurd. Om de projecten goedgekeurd te krijgen was het een vereiste dat Stimulus alle projecten gelijktijdig wilde ontvangen om ze te […]